Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

AL – MAR Sp. z o.o.
ul. Podkarpacka 26
38-400 Krosno Regon 371032550
NIP 684-22-77-923
tel.: (013) 420 35 10
fax.: (013) 420 35 11
mail: biuro@al-mar.pl

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000066662,
Kapitał zakładowy 1.000 000 zł